De Coronamaatregelen vanuit Polisport Volleybal.

Laatste update: 30-9-2020
Kijk voor de meest actuele informatie over volleybal en het coronavirus op de website van de NeVoBo:
 Coronavirus en Volleybal

Er is groen licht om eind augustus weer te gaan starten met volleyballen in de zaal! Door de Coronacrisis zullen er wel wat maatregelen moeten worden genomen. Op deze pagina informeren we jullie hierover. 

 

Corona en volleybal
Het bestuur van Polisport Volleybal volgt de richtlijnen die vanuit het RIVM en de Nevobo:
Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan en zijn de sportaccommodaties weer open. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen de sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. 

Jeugd: 
Jeugd tot 18 jaar hoeven onderling tijdens de georganiseerde sportactiviteit geen 1,5 meter afstand te bewaren. Jeugd moet wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de trainer. Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord.

Toepassing van de regels in de sporthal Waldervaart:
Er is contact geweest met de sporthalbeheerder en er zullen extra maatregelen worden getroffen. Het volgende is afgesproken: 
- er zal waar mogelijk een looproute worden toegepast
- er zullen extra schoonmaak momenten worden ingepland
- in iedere kleedkamer mogen maximaal 5 personen tegelijkertijd aanwezig zijn

Afspraken vanuit de Nevobo
- spreekkoren zijn niet toegestaan (dus niet roepen / yellen)
- Geen publiek op de tribunes

Vanuit het bestuur zijn de volgende aanvullende afspraken gemaakt:
- kom omgekleed naar de sporthal, dit geldt voor alle leeftijden
- maak geen gebruik van de douches
- materialen (ballen / palen / scheidsrechtersstoel etc.) dienen na gebruik te worden schoongemaakt, het bestuur zorgt voor de spullen om schoon te maken. 
- ieder team gebruikt eigen ballen en moet deze na de training of wedstrijd zelf schoonmaken. 
- bij wedstrijden wordt er gewacht op de tribune in plaats van in de zaal. 

UPDATE 30-9-2020

Na aanleiding van de personferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge zijn er een aantal nieuwe maatregelen bekend gemaakt. 

1) Sport uitgezonderd voor maximumaantallen

Tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat er voor activiteiten binnen een maximumaantal van 30 mensen geldt. Deze groepsgrootte is NIET van toepassing op de binnensport. Onder de huidige voorwaarden geldt dit voor spelers, coaches, scheidsrechters en zaalwacht. Na afloop van de training geldt het maximumaantal wel. Zodra de training/wedstrijd afgelopen is, is het de bedoeling de sporthal zo snel mogelijk te verlaten. 

 

Tijdens de sportbeoefening is de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen ook uitgezonderd. Trainingen en wedstrijden kunnen dus doorgaan. Na afloop geldt de maximale groepsgrootte van 4 personen voor sporters vanaf 13 jaar. De regels gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. 

 

2) Kinderen naar training of wedstrijd brengen

Bij een training of thuiswedstrijd wordt een ouder gezien als toeschouwer. De ouder mag dan niet blijven kijken. Bij een uitwedstrijd geldt de rijdende ouder niet als publiek, maar is daarmee onderdeel van de teambegeleiding. Er mag dan gekeken worden naar de wedstrijd. 

Wel willen we als vereniging hierbij benadrukken: probeer dit waar kan zoveel mogelijk te beperken en houd tijdens het kijken 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

3) De sportkantine is gesloten.