De Coronamaatregelen vanuit Polisport Volleybal.

Laatste update: 15-2-2021
Kijk voor de meest actuele informatie over volleybal en het coronavirus op de website van de NeVoBo:
 Coronavirus en Volleybal

 

Corona en volleybal
Het bestuur van Polisport Volleybal volgt de richtlijnen die vanuit het RIVM en de Nevobo:
Vanwege de lockdown zijn er op het moment geen trainingen en wedstrijden mogelijk.

!!!Onderstaande informatie is vanwege de lockdown niet van toepassing!!!

Jeugd: 
Jeugd tot 18 jaar hoeven onderling tijdens de georganiseerde sportactiviteit geen 1,5 meter afstand te bewaren. Jeugd moet wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de trainer. Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord.

Kinderen naar training of wedstrijd brengen

Bij een training of thuiswedstrijd wordt een ouder gezien als toeschouwer. De ouder mag dan niet blijven kijken. 

 

Senioren:

Voor 18 jaar en ouder geldt dat trainingen uitsluitend zijn toegestaan met een maximum groepsgrootte van 4 personen per half veld (speelhelft), exclusief trainer, (mits de trainer zich buiten het spel begeeft) met continue inachtneming van de 1,5 meter afstand;

De groep van vier personen blijft de hele training met hetzelfde groepje op één speelhelft met elkaar trainen;

Voor binnensport geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, inclusief trainers en begeleiders;

Dames 1 krijgt één veld om op te trainen, op elk half veld kan er dan een subgroep van maximaal 4 personen trainen. Dit betekent dat er maximaal 8 dames kunnen trainen. 

De herenteams krijgen 2 velden om op te trainen, ook voor hen geldt dat er op elk half veld een subgroep kan trainen van maximaal 4 personen. In totaal kunnen er dus 16 heren trainen. 

Indien meer heren en/of dames willen trainen dan bovenstaande aantallen, dan zal er onderling met elkaar afgesproken moeten worden wie wel/niet kunnen trainen. We willen jullie vragen dit eerlijk met elkaar te verdelen. 

De recreanten mogen onder bovengenoemde voorwaarden ook de trainingen weer oppakken op de woensdagen. Graag onderling afstemmen wie wanneer komt.

 

Toepassing van de regels in de sporthal Waldervaart:
Er is contact geweest met de sporthalbeheerder en er zullen extra maatregelen worden getroffen. Het volgende is afgesproken: 

- er zal waar mogelijk een looproute worden toegepast
- er zullen extra schoonmaak momenten worden ingepland
- de kantine is gesloten
- in iedere kleedkamer mogen maximaal 5 personen tegelijkertijd aanwezig zijn

Afspraken vanuit de Nevobo
- spreekkoren zijn niet toegestaan (dus niet roepen / yellen)
- Geen publiek op de tribunes

Vanuit het bestuur zijn de volgende aanvullende afspraken gemaakt:
- kom omgekleed naar de sporthal, dit geldt voor alle leeftijden
- maak geen gebruik van de douches
- materialen (ballen / palen / scheidsrechtersstoel etc.) dienen na gebruik te worden schoongemaakt, het bestuur zorgt voor de spullen om schoon te maken. 
- ieder team gebruikt eigen ballen en moet deze na de training of wedstrijd zelf schoonmaken. 
- bij wedstrijden wordt er gewacht op de tribune in plaats van in de zaal.

er geldt vanaf heden voor leden van Polisport Volleybal dat het dragen van een mondkapje verplicht is buiten het veld. Tijdens het sporten mag deze af.

NB. Alle regels die gelden voor wedstrijden zijn nu niet van toepassing, gezien het feit dat er geen competitie gespeeld wordt.